Ordenances Fiscals

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona és l'encarregat de duu a terme la gestió i la recaptació d'impostos com l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) o les taxes per gestió de residus, principalment. El calendari fiscal d'aquests el podeu consultar al web de l'ORGT de Sant Pere de Ribes.

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats per l'ajuntament a l'ORGT poden adreçar-se prèvia cita a qualsevol de les dues oficines de l'organisme que hi ha al nostre municipi.

ESTALVIEU TEMPS! L’atenció presencial a les oficines de l’ORGT es realitza mitjançant cita prèvia.

El tràmit de cita prèvia us guiarà per demanar cita a l’oficina més propera per a la gestió que us interessa i sereu atesos a l’hora concertada.

Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant la web de l'ORGT o per via telefònica.

AVÍS

TANCAMENT DE L'OFICINA DE L'ORGT PER LA COVID-19

 

D’ACORD AMB L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL GOVERN DE L’ESTAT, I EN APLICACIÓ DE LES MESURES EXCEPCIONALS QUE HA ADOPTAT LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DAVANT LA SITUACIÓ GENERADA PER L'EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19,  I  AMB LA FINALITAT DE REDUIR AL MÀXIM LA PROPAGACIÓ DE LA MALALTIA,  LES INSTAL.LACIONS DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  (OFICINES CENTRALS I TERRITORIALS I PUNTS D'INFORMACIÓ),  ROMANDRAN TANCADES MENTRES DURI AQUESTA SITUACIÓ EXCEPCIONAL.

L’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT, ES MANTINDRÀ A TRAVÉS DELS SEGÜENTS CANALS:

 

  • TELEMÀTICA (WWW.ORGT.DIBA.CAT). TAMBÉ PODREU PRESENTAR ESCRITS A TRAVÉS DEL REGISTRE  TELEMÀTIC.
  • CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA:   orgt.atenciociutadana@diba.cat,  A TRAVÉS DE LA QUAL ES REBRAN I CONTESTARAN  CONSULTES.
  • PER TELÈFON, TRUCANT AL NÚMERO 932 029 802
  • PER CONÈIXER LES DATES DE FINALITZACIÓ DE PAGAMENT VOLUNTARI DELS TRIBUTS, CONSULTEU EL WEB: WWW.ORGT.DIBA.CAT

DISCULPEU LES MOLÈSTIES.