Ordenances Fiscals

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona és l'encarregat de duu a terme la gestió i la recaptació d'impostos com l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) o les taxes per gestió de residus, principalment. El calendari fiscal d'aquests el podeu consultar al web de l'ORGT de Sant Pere de Ribes.

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats per l'ajuntament a l'ORGT poden adreçar-se prèvia cita a qualsevol de les dues oficines de l'organisme que hi ha al nostre municipi.

ESTALVIEU TEMPS! L’atenció presencial a les oficines de l’ORGT es realitza mitjançant cita prèvia.

El tràmit de cita prèvia us guiarà per demanar cita a l’oficina més propera per a la gestió que us interessa i sereu atesos a l’hora concertada.

Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant la web de l'ORGT o per via telefònica.

 

PODEU CONSULTAR LES NOVETATS DEL CONTRIBUENT EN AQUEST ENLLAÇ.

 

AVÍS.- TANCAMENT DE L'OFICINA DE L'ORGT PER LA COVID-19

D’ACORD AMB L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL GOVERN DE L’ESTAT, I EN APLICACIÓ DE LES MESURES EXCEPCIONALS QUE HA ADOPTAT LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DAVANT LA SITUACIÓ GENERADA PER L'EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19,  I  AMB LA FINALITAT DE REDUIR AL MÀXIM LA PROPAGACIÓ DE LA MALALTIA,  LES INSTAL.LACIONS DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  (OFICINES CENTRALS I TERRITORIALS I PUNTS D'INFORMACIÓ),  ROMANDRAN TANCADES MENTRES DURI AQUESTA SITUACIÓ EXCEPCIONAL.

L’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT, ES MANTINDRÀ A TRAVÉS DELS SEGÜENTS CANALS:

  • TELEMÀTICA (WWW.ORGT.DIBA.CAT). TAMBÉ PODREU PRESENTAR ESCRITS A TRAVÉS DEL REGISTRE  TELEMÀTIC.
  • CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA:   orgt.atenciociutadana@diba.cat,  A TRAVÉS DE LA QUAL ES REBRAN I CONTESTARAN  CONSULTES.
  • PER TELÈFON, TRUCANT AL NÚMERO 932 029 802
  • PER CONÈIXER LES DATES DE FINALITZACIÓ DE PAGAMENT VOLUNTARI DELS TRIBUTS, CONSULTEU EL WEB: WWW.ORGT.DIBA.CAT

 

NOUS TELÈFONS DE CONSULTA DE REFORÇ

  • Ribes: 674797201
  • Les Roquetes: 674797201

 

 

AVÍS.- SI DISPOSEU D’UN DOCUMENT AMB EL TERMINI DE PAGAMENT VENÇUT:

  • Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

  • Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

  • Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.