Educació

 

 

Objectiu 1.2.1.

 
 
 

 

Facilitar la integració dels escolars en el seu entorn i treballar per desenvolupar la seva autonomia i seguretat

Accions

1.2.1.1. Consolidarem el Pla Educatiu d'Entorn

1.2.1.2. Ampliarem els àmbits de coordinació i col·laboració amb els centres educatius del municipi (projecte d'integració escolar)

1.2.1.3. Crearem una xarxa de camins escolars "amics" segurs

 

Objectiu 1.2.2.

 
 
 

 

Treballar per la millora de l'èxit escolar

Accions

1.2.2.1. Crearem un pla de treball per la planificació educativa del municipi, consensuat amb les escoles i amb les ampa

1.2.2.2. Reactivarem la mesa d'educació post-obligatòria

1.2.2.3. Promourem projectes que ajudin en l'orientació i l'acompanyament, tant als alumnes com a les famílies

 

 

Objectiu 1.2.3.

 
 
 

 

Promoure que tothom que vulgui estudiar, ho pugui fer, creant beques i ajuts

Accions

1.2.3.1. Promocionarem la formació continuada, ocupacional i de reciclatge (idiomes i noves tecnologies)

1.2.3.2. Adequarem l'oferta dels cicles formatius amb la demanda real del sector econòmic local

1.2.3.3. Atorgarem ajuts als estudiants que no puguin sufragar la matrícula de la universitat o d'un cicle formatiu, per manca de recursos econòmics

1.2.3.4. Incrementarem les subvencions a les ampa de les escoles

 

 

Objectiu 1.2.4.

 
 
 

 

Fomentar la participació i la col·laboració dins la comunitat educativa per part de tots els agents implicats

Accions

1.2.4.1. Crearem una escola de pares

1.2.4.2. Generarem nous espais de debat i coordinació entre les ampes i l'ajuntament

1.2.4.3. Participarem en la xarxa de ciutats educadores

 
No comments yet. Be the first.