Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Treball

09/01/2024 12:14

El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ofereix per segon any consecutiu un punt d’actuació d’Espais de Recerca de Feina. Una aula oberta de dilluns a divendres per tal que les persones interessades puguin fer recerca de feina de manera intensa durant com a mínim 8 dies i un màxim de 12. En aquesta aula disposen d’un ordinador amb connexió a internet per poder fer aquesta recerca de manera autònoma, tot i que l’espai està dinamitzat per 2 persones tècniques d’ocupació que donen suport en tot allò que es pugui necessitar com l’adaptació del currículum a una oferta de feina, inscriure’s a ofertes o registrar-se a portals. També ajuden a saber com adreçar-se a les empreses o a identificar les competències més destacades.

En funció de les habilitats TIC de les persones candidates, l'espai de recerca de feina ofereix dos serveis diferenciats:

  • Servei de recerca activa de feina. Utilitza una metodologia activa on es fomenta l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. S'incentiva i es motiva a les persones participants per potenciar la presentació de candidatures, d'acord amb el seu objectiu professional i l'adequació del seu perfil a les demandes de les empreses, amb l'objectiu d'assolir la seva inserció laboral. Aquest servei està disponible de dilluns a dijous des de les 9.30h fins a les 13.30h.
  • Servei d'eines informàtiques. El personal de l'espai de recerca de feina —de forma individualitzada— complementa el coneixement i reforça l'ús de les eines informàtiques, fins que la persona participant disposi del nivell que li permeti dur a terme la recerca de feina de manera fluïda i autònoma. Aquest servei es desenvolupa els divendres, entre les 10h i les 15h. L’oficina de treball farà arribar al departament d’Ocupació de l’ajuntament la sol·licitud per tal de que la persona interessada pugui fer ús d’aquest servei totalment gratuït.

Per poder inscriure’s cal contactar telefònicament amb l’Oficina de Treball al telèfon 900 800 046 per demanar ser participant d’Espais de Recerca de Feina.

Cal reunir els següents requisits:

  • Tenir un projecte professional definit i viable.
  • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
  • Tenir disponibilitat i interès per a participar.
  • Tenir coneixements de català/castellà.
  • Tenir coneixements d’informàtica i Internet.
  • Tenir disponibilitat horària per assistir a un mínim de 8 sessions.

Per a més informació es pot enviar un correu electrònic a espaisderecercadefeina@santperederibes.cat.

La xarxa d'espais de recerca de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix un servei personalitzat dins l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, que té com a objectiu accelerar la inserció laboral de les persones demandants d'ocupació. Aquest servei personalitzat es du a terme mitjançant una metodologia activa que fomenta l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés de recerca de feina i que compta amb l'assessorament de personal orientador, que incentiva i motiva les persones participants per presentar el màxim de candidatures. Tenint en compte el seu objectiu professional, ajuda les persones a superar les dificultats inherents als processos de recerca de feina, i també a adquirir les competències necessàries per fer una cerca activa i autònoma.