Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Medi Ambient

18/03/2024 11:32

La convocatòria de sol·licituds per formar part de la comunitat energètica de Sant Pere de Ribes s'ha obert a la ciutadania. Les persones interessades en fer la preinscripció poden realitzar-la a través de la Seu Electrònica o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

El municipi comptarà amb 7 equipaments municipals que s’abastiran d’energia mitjançant plaques fotovoltaiques. El regidor d’Urbanisme, Fran Perona, i el regidor de Medi Ambient i Transformació Ecològica, Josep Moya, han explicat el divendres, 15 de març, que al mes d’abril s’instal·laran plaques fotovoltaiques a l’Espai Blau de Ribes; i al mes de maig, es preveu que es col·loquin també a la pista coberta del pavelló esportiu de Ribes i a la llar d’infants municipal Els Tres Pins. També es contempla la instal·lació a les escoles El Pi i Santa Eulàlia. Així, juntament amb els sostres fotovoltaics de l’Aulari Blanc i el Mercat La Sínia, ja col·locats, aquests equipaments municipals formaran part de la comunitat energètica. Es preveu que el 2025 estiguin tots els sostres fotovoltaics acabats i en funcionament amb totes les quotes de repartiment d’excedents disponibles.

El regidor d’Urbanisme ha destacat que des de l’ajuntament es vol promoure que la ciutadania “pugui participar d’aquestes instal·lacions a través de quotes de participació”. Perona ha precisat que aquestes quotes inclouen 1 kWp cedit de la generació d’energia renovable d’aquests sostres instal·lats en els equipaments municipals i que les persones que hi participin tindran accés a una aplicació digital que permet accedir a informació sobre el seu consum elèctric de l’habitatge i generació d’energia fotovoltaica per a la seva optimització. El 50% de l’energia produïda serà per a l’abastament de l’equipament i la resta per a la ciutadania (30% famílies vulnerables i 20% famílies no vulnerables).En aquest sentit, el regidor ha recordat que aquesta és una iniciativa que el consistori està portant a terme perquè hi ha “moltes famílies que no es poden permetre instal·lar plaques solars als seus habitatges”.

Per la seva part, el regidor de Medi Ambient i Transformació Ecològica ha especificat els requisits per formar part d’aquesta comunitat energètica. “És una convocatòria oberta a tota la ciutadania i la persona que faci la sol·licitud ha de de disposar d’un contracte de subministrament” que correspongui a un habitatge de primera residència en el municipi, elements comuns en edificis plurifamiliars o una activitat econòmica amb superfície inferior a 250 m2. L’habitatge ha d’estar dins el radi de 2 quilòmetres de les instal·lacions fotovoltaiques municipals destinades a la comunitat energètica.

Josep Moya també ha indicat que la cessió d’ús de la quota de participació és temporal i serà de 2 anys, prorrogables per 2 anys més. Aquesta permetrà als beneficiaris ser partícips de la generació d’energia verda de la instal·lació fotovoltaica, poder-la consumir en el moment de la seva generació i injectar la sobrant a la xarxa elèctrica i a compensar l’excedent amb la seva companyia comercialitzadora. A més de beneficis socials i mediambientals sobre l'energia, la participació a la comunitat energètica ofereix un estalvi net estimat (descomptant la taxa de 80,98 euros) d’entre 100 i 200 euros nets anuals, segons la potència escollida.

Sol·licituds i llista d’espera

Les sol·licituds es poden realitzar a l’OAC o a través de la Seu Electrònica de l’ajuntament. Només podrà presentar la sol·licitud la persona titular del CUPS (comptador) d’electricitat o un representant.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins a arribar al nombre de persones usuàries màxim assignat a la ciutadania (228) o al tancament exprés del període per part de l’ajuntament. Si hi ha més sol·licituds que quotes de participació disponibles es crearà una llista d’espera.

Procediment i criteris

  • Grup 1) En el repartiment a col·lectius socials específics i famílies vulnerables s’elaborarà una llista d’admesos per ordre de prioritat segons la puntuació obtinguda segons la seva condició per establir l’ordre de prioritat: persones amb dependència, persones amb discapacitat, famílies monoparentals, famílies nombroses, persones amb Risc d’Exclusió Residencial, persones en situació d’atur o disposar de l’Ingrés Mínim Vital, Renda Garantida de Ciutadania, Pensió No Contributiva, Pensió de Viduïtat, Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI).
  • Grup 2) Per a la resta de persones sol·licitants es valorarà el compliment dels requisits segons l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

Llicència i taxa d’aprofitament (per a les persones adjudicatàries)

  • L’inici del termini de la llicència i pagament de la taxa es faran en el moment que es gaudeixin del dret real de connexió (no des de l’adjudicació).
  • Durada de 2 anys prorrogables 2 més
  • Taxa de 80,98€ (ordenança fiscal 15-A).

L'Ajuntament sol·licitarà el canvi de contracte amb la comercialitzadora corresponent per incloure la modalitat d'autoconsum col·lectiu amb compensació d'excedents.

Des del consistori s’estan organitzant 4 sessions informatives per donar a conèixer a la ciutadania tots els detalls sobre el funcionament de la comunitat energètica de Sant Pere de Ribes.