Convenis Educació

Aquest conveni neix de la voluntat, per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de promoure projectes conjunts que afavoreixin la cohesió social i l’arrelament. Facilitant la integració dels i les joves i infants de les Roquetes en el seu entorn. I és una iniciativa promoguda des del Servei d’Educació de la ma del Servei de Joventut.
 
Per part del Servei d’Educació, i dins el Pla Educació d’Entorn de les Roquets, s’ha volgut donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives d’infants i joves amb accions de dinamització de l’acció educativa en tots els àmbits de la vida dels infants i joves, amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits, garantint la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.  I per part del Servei de Joventut,  donar resposta al que el Pla Local de Joventut 2018-22 planteja referent a la necessitat d’afavorir la creació d’entitats de lleure i juvenils, i sobretot a les Roquetes on aquestes iniciatives són menors segons el diagnòstic del Pla Local.
 
Aquest conveni es signa amb l’Entitat Escoltes Catalans, una l’entitat sense ànim de lucre, basada en el treball voluntari dels seus monitors i dinamitzadors. Són un moviment educatiu amb un projecte transformador que contribueix a l’educació d’infants i joves per tal de construir una societat més justa i lliure, creen una oportunitat de creixement i aprenentatges compartits entre iguals, amb espais on infants i joves se senten protagonistes, còmodes i on gaudeixen d’autonomia per assegurar el seu desenvolupament individual i amb capacitat de participar activament i incidir en el seu entorn. Una educació que contribueix a la transformació personal, col·lectiva i social. 

 

 

Documents relacionats

Conveni Escoltes Catalans.pdf