Sant Pere de Ribes s'estructura en dos grans nuclis urbans, Ribes i les Roquetes, que concentren gairebé els 30.000 habitants que té el municipi. Tots dos assentaments poblacionals disten entre sí per uns sis quilòmetres, i disposa a més de diverses urbanitzacions repartides pel territori. Aquesta singularitat del municipi fa que hi hagi dos Centres Comercials Urbans (CCU), CCU Ribes i CCU les Roquetes, amb més de 500 activitats comercials i de serveis.

Des de l'Ajuntament es treballa amb les entitats de comerciants per donar suport a la dinamització i la consolidació del comerç urbà, tant a nivell de CCU com a nivell de municipi en el seu conjunt. El comerç urbà de Sant Pere de Ribes compta amb forts dinamitzadors com són els dos mercats setmanals (dimecres a les Roquetes i divendres a Ribes) i el mercat municipal La Sínia.

Finalment, l'oferta comercial urbana es complementa amb l'oferta comercial i d'oci ubicada a la Rambla Garraf-Parc d'Oci, amb establiments de més gran format que funcionen de pol d'atracció a nivell comarcal.