Comerç

Sant Pere de Ribes s'estructura en dos grans nuclis urbans, Ribes i les Roquetes, que concentren gairebé els 30.000 habitants que té el municipi. Tots dos assentaments poblacionals disten entre sí per uns sis quilòmetres, i disposa a més de diverses urbanitzacions repartides pel territori. Aquesta singularitat del municipi fa que hi hagi dos Centres Comercials Urbans (CCU), CCU Ribes i CCU les Roquetes, amb més de 500 activitats comercials i de serveis.

Des de l'Ajuntament es treballa amb les entitats de comerciants per donar suport a la dinamització i la consolidació del comerç urbà, tant a nivell de CCU com a nivell de municipi en el seu conjunt. El comerç urbà de Sant Pere de Ribes compta amb forts dinamitzadors com són els dos mercats setmanals (dimecres a les Roquetes i divendres a Ribes) i el mercat municipal La Sínia.

Finalment, l'oferta comercial urbana es complementa amb l'oferta comercial i d'oci ubicada a la Rambla Garraf-Parc d'Oci, amb establiments de més gran format que funcionen de pol d'atracció a nivell comarcal.

 

 

INFORMACIÓ HORARIS COMERCIALS 2023 SANT PERE DE RIBES

 

Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes s’informa que els festius locals 2023 per cada nucli urbà de Sant Pere de Ribes, aprovats per acord de Ple municipal de data 18 d’octubre de 2022, són:

 

Nucli Ribes:

25 de gener, Sant Pau, dimecres

29 de juny, Sant Pere, dijous

 

Nucli Les Roquetes:

13 de febrer, Santa Eulàlia, dilluns

26 de juny, Sant Joan, dilluns

 

Són festius locals, cada botiga decideix lliurement si vol obrir o no, tenint en compte que Sant Pere de Ribes té la consideració de municipi turístic per part de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit els comerços tenen obligació de tancament el 25 de desembre i l’1 de gener, i l’horari de tancament el 24 i 31 de desembre ha de ser les 20h.

 

Adjuntem accés a informació detallada segons la Generalitat de Catalunya. Cal fixar-se en l’apartat “establiments comercials ubicats en municipis turístics”:

 

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/guia-horaris-comercials/#bloc1