PERÍODE DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES PELS AJUTS EMPRESA 2020, FINALITZAT

Un cop s’hagi rebut la subvenció, les persones beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa de l’actuació subvencionada abans del 31 de gener de 2021 (veure el full explicatiu dels ajuts i el document de justificació).

 

SI NECESSITEU INFORMACIÓ D’ALTRES AJUTS I ASSESSORAMENT, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB:

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA:

DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 

Sant Pere de Ribes s'estructura en dos grans nuclis urbans, Ribes i les Roquetes, que concentren gairebé els 30.000 habitants que té el municipi. Tots dos assentaments poblacionals disten entre sí per uns sis quilòmetres, i disposa a més de diverses urbanitzacions repartides pel territori. Aquesta singularitat del municipi fa que hi hagi dos Centres Comercials Urbans (CCU), CCU Ribes i CCU les Roquetes, amb més de 500 activitats comercials i de serveis.

Des de l'Ajuntament es treballa amb les entitats de comerciants per donar suport a la dinamització i la consolidació del comerç urbà, tant a nivell de CCU com a nivell de municipi en el seu conjunt. El comerç urbà de Sant Pere de Ribes compta amb forts dinamitzadors com són els dos mercats setmanals (dimecres a les Roquetes i divendres a Ribes) i el mercat municipal La Sínia.

Finalment, l'oferta comercial urbana es complementa amb l'oferta comercial i d'oci ubicada a la Rambla Garraf-Parc d'Oci, amb establiments de més gran format que funcionen de pol d'atracció a nivell comarcal.