Com col·laborar?

 

CAMPANYA DE SUPORT A ONGs QUE TREBALLEN L'ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES DES DE CATALUNYA

ASIL.CAT

Xarxa d'entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l'objectiu de de defensar el dret d'asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.

El nostre objectiu és millorar les capacitats d'acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de protecció internacional i d'apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus drets a través de la realització d'activitats d'assistència, atenció, incidència, formació i sensibilització.

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

La Comissió catalana d'ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i immigrants.

Des de l'any 2001 gestionen pisos d'acollida temporal per a sol·licitants de protecció internacional i un centre d'acollida al territori català. En els pisos i el centre d'acollida es garanteix un habitatge i es treballen tots aquells aspectes que incideixen en l'itinerari d'inclusió social com ara; els aspectes jurídics, el coneixement de l'entorn, l'aprenentatge de l'idioma, l'adequació dels seus bagatges formatius i laborals al mercat de treball català, la recerca de feina, la salut i la contenció psicològica, entre altres.

CREU ROJA

Des de fa prop de trenta anys, la Creu Roja desenvolupa un Programa d'Atenció a Sol·licitants d'Asil i Refugiats arreu de l'Estat. Aquest programa, a més de facilitar allotjament, manutenció i cobertura de necessitats bàsiques, contempla una intervenció integral a través d'altres serveis imprescindibles: Intervenció Social, Atenció Psicològica, Assessoria Legal, Ocupació i Ajuda Econòmiques.

ACCEM - ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN

ACCEM compta amb centres d'acollida per a persones refugiades i immigrants que es troben en una situació vulnerable. L'atenció que es proporciona és integral i personalitzada, enfocant-se a la intervenció cap al procés d'integració social.

ACSAR - ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOLIDARITAT I AJUDA ALS REFUGIATS

ACSAR, constituïda en Fundació l'any 2005, neix amb la voluntat de contribuir en la defensa del Dret d'Asil, de sensibilitzar a la societat catalana davant les dificultats que es troben les persones refugiades a tot el món i oferir els serveis d'assessoria jurídica i d'inserció social i laboral als sol·licitants d'asil i immigrants. La Fundació recull i pretén posar en valor l'experiència pionera d'ACSAR, que des dels anys setanta ha estat referent en matèria d'asil i refugi a Catalunya i a Espanya.