L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes aprova anualment les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament, obrint un període de presentació de sol·licituds per a les entitats de cooperació que formen part del Consell Municipal de Cooperació (CMC).

 Projectes de Cooperació per al Desenvolupament 2018
 Projectes de Cooperació per al Desenvolupament 2017
 Projectes de Cooperació per al Desenvolupament 2016

 

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER L'ANY 2021

 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per Junta de Govern Local del 11 de maig de 2021, ha aprovat les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament per l’any 2021 i ha obert un període de presentació de sol·licituds que finalitzarà 20 dies naturals després de la darrera publicació.

Edicte i Bases Reguladores de les Subvencions

- Publicat al BOPB a 18/05/2021

- Finalitza la presentació de sol·licituds el 07/06/2021

- Annex I

- Annex II 

Formularis d'aquesta convocatòria:

- Sol·licitud Subvenció

- Declaració requisits Entitats

- Formulari Presentació

- Dades generals de l'Entitat

- Informe Final

- Declaració Publicitat

- Declaració Reintegrament Voluntari