Reglament d'ús dels equipaments culturals

La xarxa d'equipaments socioculturals locals compta amb un Reglament d'ús que en regula la cessió temporal. L'objectiu d'aquests equipaments és oferir a la població espais dinàmics i polivalents d'activitats per tal de crear espais de relació i participació local i afavorir l'acció del teixit associatiu de Sant Pere de Ribes.