Distintiu igualtat

DISTINTIU SG CITY 50-50

El nostre municipi va obtenir l’any 2021  la certificació SG CITY 50-50 amb el nivell avançat i per tant el Distintiu per la igualtat de gènere.

El distintiu atorga:

  • Reconeixement públic al govern municipal i enfortiment del lideratge institucional mitjançant el treball en xarxa, el treball en col·laboració i el treball cooperatiu.
  • Millora de les competències de gestió municipal i potencia de les capacitats tècniques i polítiques cap a la igualtat.
  • Afavoriment de la transparència i la rendició de comptes.
  • Oportunitat per revertir les desigualtats de gènere i promoure el desenvolupament humà i sostenible.
  • Eines per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
  • Garantia d’alineació amb la normativa nacional i internacional i permet la identificació i l’anàlisi de les desigualtats de gènere.
  • Oportunitat per corregir pràctiques de caràcter discriminatori i relacions de poder injustes.
  • Promoció de polítiques, plans i programes socials que busquin la realització de drets i la millora de capacitats.