AJUTS LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 2022/2023

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens matriculats en alguna de les llars d’infants municipals. S’atorgaran dos tipus d’ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l’escolarització s’atorgaran d’acord amb els barems econòmics que estableixi l’Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d’Infants Municipal vigent. Per als infants nascuts l’any 2020 només serà subvencionable el mes de juliol de 2023 perquè l’escolarització de setembre de 2022 a juny de 2023 serà gratuïta per a aquests infants.  S’aplicaran els mateixos percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d’escolarització de la resta d’infants. En relació als ajuts de menjador, també s’aplicaran els percentatges de bonificació per als ajuts d’escolarització. L’ajut per a l’assistència al servei de menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari quedant exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica.

Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials es faci una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.

Presentació d’instàncies: Període ordinari obert del 16 de juny al 5 de setembre de 2022 (ambdós inclosos). Període extraordinari: a partir del  6 de setembre de 2022 i es podrà allargar fins a final del curs escolar, d’acord amb el que es preveu en les Bases, i que es resoldran d’acord amb les possibilitats del Servei.

Documents relacionats:

Bases ajuts escolarització i menjadors llars infants municipals

Anunci publicat al BOPB

Certificat de l’acord aprovat per Junta de Govern Local

 

 

PREMIS ALS ESTUDIANTS D’ESTUDIS POST-OBLIGATORIS PELS CURSOS ESCOLARS 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023

Premis nascuts amb la voluntat de fomentar entre els nostres joves l'esperit crític i d’anàlisi del món en el que viuen. Premis als treballs dels estudiants de cicles i batxillerats del municipi i a les millors notes de l’alumnat de PFI.

Bases reguladores atorgament premis

Anunci publicat BOPB

 

 

AJUTS PER MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA I DE CICLES, I TRANSPORT PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Aquests ajuts s’adrecen a estudiants que viuen al municipi des de fa més de tres anys, que estiguin cursant estudis postobligatoris durant el curs 2021-2022 en centres sufragats amb fons públics, nascuts entre els anys 1992 i 2006 inclosos.

Cal que la persona sol·licitant no hagi estat becada per cap altre organisme pel mateix concepte.

Termini de la sol·licitud:

Del 16 al 27 de maig de 2022 ambdós inclosos.

 

Documentació a aportar:

Formulari_EDU_001 (11.7.1.3)_Sol·licitud

Formulari_EDU_002 (11.7.1.3)_Declaració responsable

 

Altra informació d’interès:

Anunci publicat al BOPB

Bases ajuts postobligatoris

Certificat acord JGL