Consell escolar municipal

El Consell Escolar Municipal de Sant Pere de Ribes (CEMSPR) és l'organisme assessor, de consulta, proposta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l'educació, en l'àmbit territorial del municipi, amb els objectius següents:

  • Vetllar per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l'educació de tots els ciutadans i ciutadanes.
  • Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa, sobre planificació d'actuacions i problemàtica general que afecta els centres educatius del municipi.
  • Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l'educació en el municipi.
  • Fomentar la relació i la col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat.