FES ESPORT!

EXTRAESCOLAR ESPORTIVES A ESCOLES I INSTITUTS

El Pla Educatiu d'Entorn de les Roquetes dona suport a les extraescolars esportives d’escoles i instituts que estan adherides al Pla Català de l'Esport de l Generalitat de Catalunya. Són activitats obertes a tots els infants i joves del nucli de les Roquetes, amb un cost molt reduït.

L'objectiu és posar a l'abast dels alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes, per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves:

  • Incrementant la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Potenciant la funció integrada i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
  • Fomentant la pràctica regular d'activitats físiques i esportives, així com l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formant joves en els valors ciutadans, mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

És una actuació que es desenvolupa amb la interacció i col·laboració directa de les seccions esportives de les AFA/AMPA i les associacions esportives dels instituts.