ARTS PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Batega-ART és un projecte que s’impulsa des del Pla Educatiu d’Entorn de les Roquetes, per poder fer un treball i acompanyament emocional a través de les arts. A la vegada que fomentem el treball en xarxa entre el diferents equipament culturals de l’entorn i els diferents artistes i professionals del territori.

L'art és un important motor de transformació social,  té la capacitat de transformar-nos i de causar impacte en nosaltres tant si ho observem com a espectador, com si ho creem nosaltres i ho vivim des de dins. I si ho treballem a través de l’art terapèutic es podrà passar per processos que permetin expressar emocions lliurement, crear, intercanviar i transformar, ajudant a la salut mental i el benestar emocional.

Batega-ART vol  donar eines a infants, joves i les seves famílies, per poder treure emocions no expressades i millorar el seu benestar emocional personal, propiciant que  el del seu entorn més proper també millori. I proposem fer-ho a través de diferents disciplines artístiques com poden ser:

  • Artteràpia
  • Musicoteràpia
  • Dansateràpia
  • Teatroteràpia o dramateràpia

Aquest curs 2023-2024 hem apostat per la Dansateràpia amb el projecte DONES DANSAIRES, aprofitant que el municipi té el seu Festival de dansa contemporània VAIVÉ d’ànima inclusiva, amb la voluntat de fer créixer també el treball en xarxa i comunitari.

La proposta està pensada per  compartir un espai de creació amb un grup de mares del centre obert, fet en col·laboració amb el Servei de Serveis Social de l’ajuntament. Sota  la direcció i acompanyament d’una dansaterateupa professional.

Busquem poder crear un espai de confiança, introspecció, desenvolupament del potencial intern emocional i físic, expressiu, creatiu, i d’escolta personal i grupal a través de tècniques i dinàmiques d’apoderament des de la dansa i el moviment. Vivint un procés de creació i experimentació que donarà com a fruit una peça de dansa que serà presentada dins la 4rta edició del festival de dansa i en d’altres equipaments culturals de l’entorn.