El projecte Educació per la Pau és un projecte iniciat l’any 2015 de Servei Comunitari que connecta l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament, els instituts d’educació secundària del municipi i les diferents entitats locals de cooperació internacional i membres del Consell Municipal de Cooperació.

Aquest projecte forma part també de les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn de les Roquetes, i pretén endinsar a l’alumnat en un procés de coneixement, anàlisi crítica i reflexió, envers les causes que generen desigualtats i conflictes versus l’educació per la pau i la resolució de conflictes en tres cercles de proximitat:

  • Els micro-socials interpersonals: que engloben els conflictes sorgits per les relacions directes entre persones.
  • Els socials-locals: que es donen dins el municipi, entre persones i institucions o veïnatge.
  • Els macro-socials: a nivell mundial, que englobarien els conflictes internacionals, les violacions dels drets humans i les guerres.

La metodologia emprada es fonamenta en l’Aprenentatge servei (APS) proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat realitza 10 hores de formació durant l’horari lectiu i 10 hores de servei comunitari en horari no lectiu. Durant aquestes sessions formatives s’utilitzen xerrades de les entitats i/o experts convidats, visualitzacions de pel·lícules i/o curts i/o spots, coneixement de la realitat a partir d’exposicions i, s’inclou una acció concreta segons la temàtica en format de producte audiovisual.

L’impacte del projecte es reflecteix en:

  • Millora l’entorn, la comunitat i la qualitat de vida de les persones sobre les quals s’actua a través de les tasques de servei.
  • Els nois i les noies, que desenvolupen actituds i valors en defensa d’un món més just i equitatiu.
  • Les entitats i els centres educatius, que estableixen noves aliances de treball en xarxa.

Els objectius del projecte són:

  • Apropar a l’alumnat a la societat que els envolta.
  • Promoure una consciència crítica envers les causes que generen desigualtats i conflictes.