Casalet escoles Juny

 

Des del Pla Educatiu d'Entorn de les Roquetes s’organitza un casalet amb tallers diversificats durant el mes de juny, coincidint amb les setmanes de jornada continuada, –UN LABORATORI D’EXPERIÈNCIES - dirigit als alumnes de 5è i 6ède les tres escoles de les Roquetes,  en horari de 15:00 a 17:00h i sense cap cost per a les famílies.

Les temàtiques/propostes dels tallers a realitzar estan basades en l’experimentació i l’aprenentatge a través d’activitats lúdiques i creativeson cada infant podrà gaudir del plaer d’aprendre. Gaudint d’una OFERTA DIVERSIFICADA  on  hi hagi paritat de nois i noies en tot tipus de taller, siguin de caire més tecnològic o de caire més artístic.

Es pretén apropar als infants a una oferta i experiència educativa enriquida i diversificada. A la vegada que es fomenta la pràctica del català i de l’anglès. Fomentant també la participació de les famílies en l’acte de cloenda del casalet, on els infants presenten tot el que han treballat i experimentat.

És una actuació que s’emmarca dins Pla de Millora d’Oportunitats educatives del Pla Educatiu d’Entorn, finançada amb fons europeus en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat i el Ministerio de Educación y Formación Professional. Amb suport del finançament del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

 

-  Casalet juny 2024