És una actuació que s’impulsa arrel de la detecció, per part de les direccions i de les AFA/AMPA dels centres, d’un augment de la conflictivitat en l’espai del migdia i en d’altres espai de lleure dins l’entorn escolar.

En les comissions de treball del PEE es va considerar important impulsar unes sessions/tallers per acompanyar als equips de monitors i monitores de menjador i de les extraescolars, en la tasca important de poder transmetre hàbits i valors als infants en un moment del dia en el qual estan relaxats fora de l’horari lectiu.

Posar en valor la seva tasca educativa, dotant-los d’un seguit d’eines per fomentar les seves potencialitats com a professionals i que tinguin més recursos per gestionar el rol tan important d’educar als infants en l’espai del migdia (incloent-hi el moment de l’àpat i el del lleure), així com d’altres activitats del lleure educatiu i Tallers d’Estudi Assistit.

Al llarg de diferents tallers, amb una part teòrica i una dinàmica de grup,  s’acompanya a l’equip de monitors i monitores en la gestió dels conflictes sorgits tant entre professionals, entre professionals i infants, com entre infants, promovent la participació i la convivència dels infants durant l’estona del migdia i de les activitats extraescolars.

 

Què es treballa:

  • L’adquisició d’eines de resolució de conflictes, comunicació assertiva i escolta activa per gestionar tant conflictes entre l’equip professionals com entre infants.
  • Com desenvolupar hàbits i tècniques de treball en equip de forma cooperativa, i gestió de la frustració, per tal de trobar suport entre iguals en el dia a dia.
  • Com potenciar consciència de la importància de l’Educació Emocional en adults i infants per tal de fomentar l’autoconsciència, l’empatia, l’autocura i la cura de companys/es i infants.
  • El foment de la Inclusió i Diversitat (Intel·ligències múltiples, diversitat religiosa i cultural, prevenció, racisme, homofòbia, sexisme) tant entre l’equip com amb infants per tal de prevenir situacions discriminatòries i gestionar-les un cop s’han produït.
  • Com adquirir eines i protocols de prevenció i actuació davant l’Assetjament (Bullying) durant l’espai del migdia.
  • La introducció de pràctiques de mindfulness per a la posada en pràctica entre l’equip professional i tècniques i jocs de relaxació per als infants, per tal de gestionar situacions d’estrès entre professionals i la relaxació entre els infants.