Sensibilització lingüística

SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 

TREBALLANT PER LA COHESIÓ SOCIAL

 

Des del  Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes, impulsem accions formatives, de difusió i sensibilització lingüística, que possibilitin contextos d’ús significatiu de la llengua catalana. Treballar a favor de l’ús de la llengua pot ajudar no únicament a canviar actituds força arrelades que dificulten la normalització del seu ús i de la seva adopció com a llengua d’acollida i de cohesió, sinó també a millorar el respecte i la valoració de totes les llengües i la seva aportació com a patrimoni de la humanitat i com a pont entre les persones de diverses procedències.

 

En molts entorns del nostre país la llengua catalana no té presència pública o en té molt poca. Els espais d’ús social de la llengua pròpia queden reduïts, moltes vegades, a contextos formals institucionals o a entorns amb poca barreja de procedències socials. Com ja és sabut, per consolidar l’aprenentatge d’una llengua cal practicar-la en contextos significatius, funcionals i, especialment, en entorns directament vinculats a les seves experiències emocionals i lúdiques.

 

En aquest sentit hem volgut impulsar unes formacions de sensibilització lingüística, liderades des del Consorci de Normalització Lingüística, que han estat dirigides als claustres de les escoles i instituts, famílies, monitoratge de menjador escolar. I aquest nou curs 2023-2024 l’hem engegat fent les formacions dirigides a tot el monitoratge de les activitats extraescolars de les escoles i tots els dinamitzadors del Tallers d’Estudi Assistit d’escoles i instituts de tot el municipi.