Tallers d'estudi assistit

 

Com cada curs ja està en marxa l’actuació d’estudi assistit (TEA). Una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat de les escoles i institut de Les Roquetes i de Ribes, unes condicions que els ajudi al seguiment del currículum escolar,  adquirint hàbits d’organització i d’estudi, planificació del treball escolar i aprofitament de totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal.

 

Aquesta concepció dels TEA té com a objectiu general potenciar la igualtat d’oportunitats, i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió,  afavorint l’èxit escolar d’aquest alumnat.

 

El desenvolupament de l’actuació comporta l’atenció a l’alumnat amb un mínim de dues a tres hores a la setmana fora de l’horari lectiu. Durant aquest període, el centre afavoreix l’aprofitament de tots els recursos i els espais disponibles del centre, per aconseguir els millors resultats (ús de la biblioteca, aules TIC, altres espais comuns…).

 

Així mateix, per al seu bon desenvolupament, s’elabora una planificació per a les formadores amb totes les activitats a desenvolupar, tenint en compte també els recursos culturals que proporciona l’entorn immediat del centre. En aquest sentit, es considera interessant que es facin sortides a les biblioteques públiques, a les ludoteques o a qualsevol equipament cultural de l’entorn més proper al centre. Aquest aspecte és interessant ja que dóna continuïtat a l’acció educativa de l’alumnat fora de l’àmbit estricte del centre.

 

Durant aquest  curs 2023-2024, des del Pla Educatiu d’Entorn,  s’organitzen els TEA a les tres escoles i els dos instituts de les Roquetes. I el Servei d’Educació també segueix realitzant aquesta actuació a les quatre escoles i els dos instituts de Ribes.