Espais de recerca

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  ha atorgat al  departament d’ocupació de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes el projecte Espai de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació.  Un punt de referència comarcal per tal de que les persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació puguin fer recerca activa de feina.

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina, per preparar a la persona demandant d’ocupació per a un rellançament a la vida activa, mitjançant la posada en contacte de les persones participants en l'espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adequat al seu objectiu professional. En el cas de Sant Pere de Ribes, aquest espai està ubicat a una de les Aules de l’Aulari Blanc (Les Roquetes).

L'espai de recerca de feina ofereix dos serveis diferenciats:

  • Servei de recerca activa de feina: que utilitza una metodologia activa en què es fomenta l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. S'incentiva i es motiva a les persones participants per potenciar la presentació de candidatures, d'acord amb el seu objectiu professional i l'adequació del seu perfil a les demandes de les empreses, amb l'objectiu d'assolir la seva inserció laboral. Aquest servei estarà disponible de dilluns a dijous de les 9:30 a les 13:30.
  • Servei d'eines informàtiques: el personal de l'espai de recerca de feina —de forma individualitzada— complementa el coneixement i reforça l'ús de les eines informàtiques, fins que la persona participant disposi del nivell que li permeti dur a terme la recerca de feina de manera fluïda i autònoma. Aquest servei es desenvoluparà els divendres, entre les 10:00 i les 15:00.

Per tal de poder participar en aquest espai, cal que les persones reuneixin els següents requisits:

  • Tenir un projecte professional definit i viable
  • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa
  • Tenir disponibilitat i interès per a participar.
  • Tenir coneixements de català/castellà
  • Tenir coneixements d’informàtica i Internet.
  • Tenir disponibilitat horària per assistir a un mínim de 8 sessions.

Les persones interessades en participar en aquest Espai de Recerca de Feina, s’han d’adreçar a l’Oficina de treball corresponent, o bé trucant al telèfon gratuït 900 800 046. També podeu enviar un correu electrònic a espaisderecercadefeina@santperederibes.cat o enviar un whatsapp al següent nº.: 610 323 872.

“Aquest programa està promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 40 % pel Fons Social Europeu Plus”. Sense cost per als participants.