Agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

El Servei d'Ocupació de Catalunya per tal d'afavorir la creació, la diversificació de l'activitat econòmica i la generació de llocs de treball ha atorgat, amb el Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL), la contractació d'un tècnic* per desenvolupar el Pla d'acció 2015-2019. L'objectiu del programa és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori com són els agents socials, econòmics, empresarials i d'altres, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica del territori d'actuació, mitjançant un desenvolupament socioeconòmic generador d'ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible. 

El Servei d'Ocupació de Catalunya considera que les administracions locals tenen un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic del seu territori perquè, tant el seu coneixement de les potencialitats i mancances del seu àmbit geogràfic com la seva proximitat a la ciutadania, els atorguen una posició privilegiada per tenir un paper determinant a l'hora d'impulsar aquest procés.

 

 

*cofinanciat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d'Ocupació Estatal"

 

Documents relacionats

PLA DE TREBALL 2015-2019.pdf