Fitxa núm. 40.1. Serveis laborals especialitzats d'orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Fitxa núm. 40.1. Serveis laborals especialitzats d'orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Aquest programa pretén acompanyar a les persones destinatàries d'una Renda Garantida de Ciutadania (RGC)  en la definició i execució del projecte professional a partir de l'acompanyament tutorial, individual i grupal, de cara al desenvolupament de la competència professional.

Es tracta d'Itineraris flexibles que ofereixen:

- Orientació, acompanyament i suport a la recerca de feina

- Definició d’un pla de treball per mitjà de tutories individuals i grupals

- Pràctiques no formatives a empreses

- Formació específica en competències per millorar el perfil d’ocupabilitat

La persona participant ha de respondre de manera activa, compromesa i responsable per superar la seva situació mitjançant un itinerari flexible d’inserció laboral que li garanteixi  una autonomia i independència econòmica.

PERSONES DESTINATÀRIES:

Les persones que hi participin en el programa han de ser destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) han d'estar inscrites en l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). Sensible a: dones, persones entre 31 i 60 anys, que incrementi el grau d’ocupabilitat, a qui resti menys temps de cobrament de la RGC i/o tingui càrregues familiars

Si tens interès per participar al programa pots posar-te en contacte amb nosaltres:

  • Envia’ns un correu electrònic amb les teves dades de contacte (nom, cognom i telèfon) a ocupacio@santperederibes.cat o trucar al 93 810 92 10.

Aquest programa està finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.