Web Content Display Web Content Display

Colònies controlades de gats ferals

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vol afavorir la cooperació amb ciutadania per impulsar el control i seguretat dels gats a la via pública.

La creació de colònies controlades de gats ofereix un entorn en el que es poden realitzar un seguit d’actuacions que garanteixin la salut i benestar dels animals que les integren. Algunes son:

  • Millorar les condicions de salubritat de l’entorn de la colònia: derivades de les actuacions sobre el medi (sorrals, menjadors, abeuradors...etc) i les realitzades sobre els individus.

  • Aplicar mesures per optimitzar les condicions sanitàries dels felins. Aquestes mesures repercuteixen en la millora de les condicions de salubritat de l’entorn i la percepció que es té dels gats.

  • Mantenir un cens estable de la colònia mitjançant l’esterilització dels gats, fet que permet evitar la superpoblació i el deteriorament de les condicions de salubritat. Així com  evitar les baralles i el deteriorament de les femelles per múltiples gestacions.

  • Millorar la condició física per a una adequada nutrició, a més el fet d’emprar aliment sec evita en gran mesura la descomposició dels menjars i la presència de plagues.

  • Afavorir la comprensió ciutadana en mantenir colònies controlades.

  • Col·laborar amb voluntaris i societats protectores, els quals veuen complida la seva demanda de protecció i respecte als animals.

 

Cal recordar que l’Ordenança municipal de tinença responsable d’animals prohibeix donar menjar als animals al carrer, a no ser que es disposi d’una autorització específica per fer-ho. Aquesta mesura es deu a que, degut a la manca d’informació, es poden donar aliments que, tan per la quantitat com per la qualitat, no afavoreixen la dieta alimentària dels animals, podent causar estats de salut deficitaris, així com desequilibris en la població de les colònies.

 

Pots adreçar-te al Departament de Salut de l’Ajuntament per ampliar la informació sobre el paper dels voluntaris en les colònies i com participar-hi.