Pla de Reactivació Municipal

Tal i com s'ha vingut fent els últims anys, és voluntat de l'equip de govern tirar endavant, a més de les accions que ja es recullen en el pressupost municipal actual, el PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL com a motor de reactivació social i d'ocupació que tingui com a objectius principals el foment de l'ocupació, que integri diferents àmbits d'actuació per tal d'abordar un treball coordinat i transversal que tingui per fita la cohesió social i igualtat d'oportunitats i la posada al dia del nostre municipi.