Accions per a la consolidació empresarial

  • Servei d'assessorament actualitzat sobre temes empresarials.
  • Jornades empresarials per promocionar l'associacionisme i la cooperació entre empreses.
  • Prospecció d'empreses per al coneixement i anàlisi del teixit empresarial local.
  • Suport en la implantació d'empreses locals al territori.
  • Cooperació amb altres entitats vinculades al món empresarial (ADEG, Dones Empresa, FEM RIBES-ACIR, UCER, Cambra de Comerç, NODEGARRAF, Consell Comarcal, SIE, etc.).