Timbes

La riera de Ribes ha anat excavant aquest terreny argilós fins arribar a formar petites cavitats anomenades timbes, unes entre les quals destaquen les de Sant Pau, Can Fontanals, Can Coll, Can Quadres de la Timba, Ca l'Escolà i el Ralet.