Carrer Major

El carrer Major de Ribes travessa longitudinalment la part nord del nucli urbà, entre la plaça de la Vila i la masia de Can Puig. En el primer tram, està constituït per les característiques cases d'indianos, bastides a la darreria del segle XIX ambdós costats del carrer. Aquest pot ser l'inici del recorregut per conèixer aquest llegat indià.