Plaça Marcer

A finals del segle XIX es va construir la plaça coneguda com a plaça dels arbres, en correspondència amb  el nou impuls urbanístic de l'època de l'alcalde Joan Giralt i Robert. A principis del segle XX, la plaça s'anomena plaça Marcer fent referència al propietari Francesc Marcer que va finançar l'església Nova. Al llarg del temps a la plaça s'han ubicat entitats culturals com el Casino o el Parroquial. En l'actualitat és un del centre neuràlgic del poble. Cal destacar la font i les cases d'indianos que es troben a la plaça.