Fons documental

A l'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes s'hi poden trobar els fons documentals següents:

  • Fons municipal: format per la documentació generada o rebuda per l'Ajuntament en l'exercici de les funcions que té encomanades per llei. Es conserva documentació des del segle XVII fins a l'any 2013. Aquest fons s'incrementa cada any amb les transferències de la documentació que ha arribat al final de la seva tramitació. 
  • Fons personals: l'AMSPR custodia dos fons personal, el fons Giralt de la Casa Gran i el fons Gobern i Canals.
  • Fons del Jutjat de Pau: format per la documentació generada pel Jutjat, documentació del Registre Civil i alguns processos civils i penals.

 

La Guia del fons de l'Arxiu permet conèixer detalladament la documentació que composa cada un dels  fons que es conserven a l'AMSPR.