Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Campanya "Per no deixar ningú enrere, Tallem amb la pobresa energètica"

 

 

 Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, junt amb Generalitat de Catalunya, treballem per informar les persones       consumidores dels seus drets relatius a la pobresa energètica i per garantir els subministraments bàsics entre els col·lectius   més vulnerables.

 La Llei 24/2015 protegeix les persones i les famílies en situació de risc d’exclusió residencial davant els talls per manca de   pagament del subministrament d’aigua, d’electricitat i de gas.

 Per tant, les empreses distribuïdores no poden interrompre aquests serveis sense haver sol·licitat prèviament un informe als   serveis socials.

 Les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i no puguin fer front al pagament d’aquests subministraments bàsics, o   bé hagin rebut un avís de tall, s’han d’adreçar als serveis socials del municipi.

 Si l'empresa subministradora executa el tall malgrat que la persona o la unitat familiar es troba efectivament en risc d'exclusió   residencial, es poden denunciar els fets a l’Agència Catalana del Consum.

 

 

Per a més informació consulteu les nostres recomanacions sobre pobresa energètica.

 

Enllaços d'interès: 

- Fullet Tallem amb la pobresa energètica