Accions municipals

MOCIÓ DE SUPORT DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar, per Ple Municipal del 22 de setembre de 2015, per unanimitat, la moció de suport a l'acollida de la població refugiada en la campanya endegada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquest òrgan actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d'actuacions en situació d'emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 

MOCIÓ PLE REFUGIATS

 

REGISTRE MUNICIPAL DE SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha creat el Registre municipal de Suport a les Persones Refugiades. El Comitè per a l'Acollida de les persones refugiades, organisme de la Generalitat de Catalunya, ha creat la Fitxa d'inventari de recursos per a l'acollida de persones refugiades per recollir la multitud d'oferiments que han fet persones a títol individual, entitats, empreses, etc.

La fitxa ha estat elaborada amb la finalitat de fer un inventari de recursos per recollir els oferiments que han fet persones a títol individual, entitats, empreses, etc.

Aquesta fitxa és unitària per a tot el territori, pretén recollir, de forma centralitzada a través dels ajuntaments, tots els recursos, tant els de naturalesa material (habitatges...) com immaterial (serveis de traducció, suport psicològic, acompanyament escolar...), de tal manera que, finalment, el Comitè disposi de la informació sobre el total de recursos que dinàmicament s'hauran ofert per a l'acollida de persones refugiades, sol·licitants d'asil i protecció internacional a Catalunya.

El procediment a seguir per a la tramitació de la fitxa és posar-se en contacte amb l'ajuntament corresponent que és l'encarregat de tramitar telemàticament la fitxa. La presentació de la fitxa és pot fer personalment a l'ajuntament del municipi on s'oferirà el recurs, mitjançant registre d'entrada a l'ajuntament, o bé electrònicament a cooperació@santperederibes.cat 

FITXA RECURSOS (format pdf)

FITXA RECURSOS (format doc)

 

CAMPANYA D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ A LES ONGs QUE OFEREIXEN SUPORT I ASSISTÈNCIA A LES PERSONES REFUGIADES EN ELS PAïSOS EN TRÀNSIT O EN RUTA

El FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT té obert, des de l'any 2013, una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria. Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l'èxode massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015, el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests refugiats.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes hi ha contribuït amb una aportació de 4.000€ al Projecte 2911-RESCAT I PRIMERA ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS QUE ARRIBEN A L'ILLA DE LESBOS.

Aquest projecte es situa a l'illa de Lesbos, Grècia. En concret, es troben al Far de Korakas, al nord de l'illa convertint-se en el punt més proper a la costa turca. Dit projecte està executat per l'entitat Acció Solidària i Logística, membre del Consell Municipal de Cooperació, mitjançant l'Equip de Rescat d'Emergències de Catalunya – EREC-.