Emergències i ajuts humanitaris

L'acció humanitària es dirigeix a víctimes de desastres naturals o de conflictes armats per poder satisfer les seves necessitats bàsiques, prevenir el patiment i restablir els seus drets.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes destina part del seu pressupost a finançar projectes d'ajut humanitari i de reconstrucció en zones afectades per emergències a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, del que n'és membre des de l'any 1986.

 Emergències 2017