30 Plus

Un dels col·lectius que es veu més afectat per la destrucció de llocs de treball és el de les persones de 30 o més anys, especialment les que pertanyen als col·lectius d'aturats següents: majors de 45 anys, víctimes de violència de gènere, persones nouvingudes i/o amb baix nivell formatiu. 

Amb la voluntat de poder reincorporar aquestes persones al mercat de treball, es dissenya aquest nou Programa, que, pretén oferir la possibilitat de formalitzar un contracte laboral subvencionable d'un mínim de 6 mesos de durada amb una empresa del territori.

En funció dels llocs de treball existents a la Comarca del Garraf, se seleccionen les persones candidates més adients per aquestes vacants i se'ls facilita una formació professionalitzadora d'un mínim de 20 hores per desenvolupar correctament les tasques que li són requerides. Durant tot el període de contractació, les persones participants també rebràn acompanyament i orientació personalitzada.

Per a més informació sobre el Programa 30 Plus i noves convocatòries podeu contactar amb:  INÉS DIEZ. idiez@ccgarraf.cat o trucar al 683 33 02 24

                                                                                    

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/132/2018, de 30 Juliol”