Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests darrers anys, ha estat el de les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en situació d'atur.

Amb la voluntat de poder reincorporar aquestes persones aturades al mercat de treball, es dissenya aquest nou programa que pren com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa: en funció dels llocs de treball existent al territori se seleccionen les persones més adients per aquestes vacants i se'ls facilita la formació especifica més adequada per desenvolupar correctament les tasques que li són requerides.

                                                                                         

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/132/2018, de 30 Juliol”