FRIDA

El projecte FRIDA està dirigit al col·lectiu de dones amb dificultats d’inserció laboral *, de per sí més castigades per l’atur i amb més problemes per accedir a una feina.

*Entenem per dones amb dificultats d’inserció laboral les dones que són o han estat víctimes de violència masclista, que pateixen o han patit alguna malaltia greu, tenen alguna diversitat funcional (excepte discapacitat intel·lectual que queden recollides dins del projecte comarcal TIMOL) o amb situació de càrregues familiars que dificulten l’accés a un lloc de treball i per tant contribueixen a tenir més mancances socio-econòmiques.  

El projecte ofeix 40 places (podent arribar a més dones a mida que hi hagin baixes) i dotar a les beneficiàries de recursos per ajudar a la seva capacitació per la inserció laboral i/o formativa. L’accés al projecte roman obert, donat que si es genera alguna baixa per inserció o altres motius pugui accedir una altre dona. Poden participar-hi dones amb vulnerabilitat amb edats compreses entre el 16 anys i els 67 anys.
Envers les accions, d’una banda amb les usuàries es realitzen accions d’orientació i seguiment individual amb les que plantejaran un Itinerari Personal Individual (IPI) de les accions a realitzar durant el projecte, amb les que trobaran:
-Formació transversal: amb cursos de coaching, mindfulness, lideratge d’equips i resolució de conflictes. 
- Formació professionalitzadora: seran en dos formats.  

A banda de la formació, un element clau és la intermediació amb el teixit productiu del territori en forma de pràctiques (opcionals), visites a empreses, processos de selecció a les nostres instal·lacions i Speed Dating, així com la gestió d’ofertes.
Amb les empreses, també es tenen en compte diferents accions que ajudin i facilitin tant la incorporació al mercat laboral d’aquestes dones, com  que la seva estada dins l’empresa sigui sensible a la seva realitat (taller de sensibilització). Les empreses interessades reben assessorament sobre els beneficis fiscals que obtindrien amb la contractació d'aquest col·lectiu. 

Tant si ets una dona interessada en participar-hi com una empresa sensibilitzada amb aquest col·lectiu, pots contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a ocupacio@santperederibes.cat o bé trucar al 93.810.92.10