Plans d'Ocupació Municipals

El 22 d’abril de 2020 es va presentar el Pla de Xoc i reactivació municipal pel rescat de les persones i de l’economia local, arran de la situació d’emergència sanitària viscuda en els darrers mesos i que ha deixat afectada una part important de la població. Aquest pla de reactivació s'ha anat aprovant anualment per donar continuïtat al projecte.

En aquest Pla de Xoc es contempla donar suport a les famílies, a través de dur a terme actuacions relacionades per treballar pel rescat de les persones amb més necessitat econòmica i social.

Una de les accions a dur a terme és el desenvolupament de Nous plans d’ocupació municipals.

La finalitat principal del projecte és doncs realitzar contractes entre 6 mesos i un any des del propi ajuntament, en el marc dels plans locals d’ocupació per a persones aturades prèviament inscrites al SOC com a  demandants d’ocupació, que preferiblement poguessin també estar inscrites als SLO (Servei Local d’Ocupació) de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb l’objectiu de facilitar la millora de les seves competències, habilitats, les condicions personals i laborals, per tant: la seva ocupabilitat.

Les actuacions es duran a terme, bàsicament, en els dos nuclis principals del municipi de Sant Pere de Ribes, el nucli de Ribes i el de Les Roquetes.

El projecte pretén fomentant la contractació temporal de persones en situació d’atur i s’organitza a través de realització de 3 plans d’ocupació portat a terme directament des de l’Ajuntament:

1. Pla d’ocupació d’integradors socials: Aquest Pla té l’objectiu de reforçar l’àrea de Benestar Social i Ocupació per donar suport en les primeres acollides dels ciutadans/es que demanen cita i poder realitzar les derivacions corresponents cap als serveis més adients segons les demandes i donar suport al SLO amb les noves entrades de persones aturades, suport als clubs de feina, seguiment de persones inscrites, intermediació i gestió d’ofertes. La tasca principal és fer de filtre i donar suport en la realització d’aquestes primeres entrevistes i suport al SLO. (nombre de llocs de treball: 4 persones integradores socials 12 mesos i 1 persona integradora social en contracte de 6 mesos)

2. Pla d’ocupació d’agents auxiliars de mobilitatAquest Pla que dependrà directament de l’Àrea de Governació vol divulgar i promoure el civisme entre les persones usuàries d’espais i serveis públics. Així mateix, vol informar a la ciutadania pel compliment de reglaments, ordenances i altres normatives. Detectar i comunicar al seu cap els desperfectes detectats a la via pública, en equipaments i instal·lacions municipals, i en el mobiliari urbà. Identificar i comunicar a la Policia Local conductes incíviques que suposin un risc per la seguretat viària o pels usuaris de la via. Facilitar informació d’interès pràctic sobre els recursos, equipaments, i les instal·lacions, i altres organitzacions o institucions ubicades a la seva àrea geogràfica de treball. (nombre de llocs de treball: 4 persones Agents auxiliars de mobilitat durant 6 mesos).

3. Pla d’ocupació de serenos:  Aquest Pla que dependrà directament de l’Àrea de Governació vol divulgar i promoure el civisme entre les persones usuàries d’espais i serveis públics. Així mateix, vol informar a la ciutadania pel compliment de reglaments, ordenances i altres normatives. Detectar i comunicar al seu cap els desperfectes detectats a la via pública, en equipaments i instal·lacions municipals, i en el mobiliari urbà. Identificar i comunicar a la Policia Local conductes incíviques que suposin un risc per la seguretat viària o pels usuaris de la via. (nombre de llocs de treball: 7 persones Serenos durant 6 mesos).

En aquesta darrera edició 2022-2023 s'han contractat 16 persones.