Promoció empresarial i difusió

  • Sessions i espais networking (formació i jornades gratuïtes).
  • Promoció de la participació de les empreses en activitats del municipi.
  • Realització de fires i esdeveniments per posar en valor sectors estratègics del municipi.
  • Divulgació de les accions que es fan al municipi per a la promoció i dinamització empresarial.
  • Infoimpuls: enviament per correu electrònic d'informació d'interès per a les empreses.
  • Web municipal: eina de difusió dels serveis i activitats per a les empreses locals.
  • Lliurament de material de suport i d'interès per a les empreses.