Visualització del contingut web Visualització del contingut web

   

Apropa’t als Indians de Ribes

 

ANTIGA ESCOLA DE NENES DIVINA PASTORA

1878

La casa la va fer construir Joan Bertran Quadres al 1878.

A les cèdules de veïnatge de 1861 i 1870 consta que viu al  c. Manascal i es dedica al comerç, al 1873 c. Planes i ja consta com propietari.

 

Descripció de l’edifici:

Edifici entre mitgeres que es troba situat al carrer Major de Ribes. És de planta rectangular i s'estructura en tres crugies.

Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla amb guardapols i emmarcaments motllurats.

El portal d'accés és d'arc escarser de pedra, amb l'escut inscrit amb l'any "1878". Els finestrals de l'eix central són biforats. Com a remat de la façana hi ha un petit capcer rectangular, situat a la part central. Els nivells de forjat es posen de manifest a l'exterior mitjançant cornises, de les quals la superior és dentada.

L'acabat exterior és arrebossat i pintat, amb les obertures, el nivell de forjat i les cornises de diferent tonalitat. La façana posterior s'obre amb galeries horitzontals amb pòrtics d'arc de mig punt arrebossat.

 

FITXA TÈCNICA

Americano:
Joan Bertran i Quadres

Carrer:

Major, 13

Actualment:
Entitat social i esportiva els Xulius