Visualització del contingut web Visualització del contingut web

   

Apropa’t als Indians de Ribes

 

REDÓS DE SANT JOSEP I SANT PERE

1901

El Redós de Sant Josep i Sant Pere va ser construït entre els anys 1901 i 1905 per l'arquitecte Josep Font i Gumà, gràcies a una donació feta pels germans "americanos" Josep i Pere Jacas i Planes que van fer fortuna a Cuba.

Al 1899 es creà la institució del Redós de Sant Josep i Sant Pere, s’aprovà el reglament i es decidí que la gestionaria un patronat.

Durant els actes de la festa major de Sant Pere de l’any 1901 es col·locà la primera pedra de l’edifici i el 30 de juny de 1905 el bisbe auxiliar de Barcelona va beneí la finalització de les obres. La gestió de l’asil – hospital va ser gestionat per les Germanes Darderes fins al 2005.

L'any 1947 l'edifici va ser ampliat, segons projecte de l'arquitecte Josep Brugal i Fortuny.

 

 

Descripció de l’edifici:

Conjunt arquitectònic construït a la part central d'un jardí que ocupa una illa sencera del nucli de Ribes, entre els carrers Doctor Marañón, Josep Pere Jacas, Joan Maragall i Sant Antoni Maria Claret.

El volum principal consta de planta baixa, dos pisos i golfes i està constituït per tres cossos. El cos central és superior en alçada i destaca respecte els altres, amb la coberta a dues vessants. Aquest incorpora un portal d'arc pla motllurat, sobre el qual hi ha un timpà de pedra esculpit  amb una figura que abraça els escuts pontificals i les bandes inscrites: "REDOS DE ST JOSEPH Y ST PERE / ANY 1901", envoltades d'ornamentació floral. Sobre el timpà hi ha tres grups de tres obertures de diferent tipologia, fins a la creu de pedra que remata l'edifici. Els cossos laterals presenten una finestra a la planta baixa i una finestral geminada amb ornamentació ceràmica al pis superior. El nivell sota coberta està obert amb petits pòrtics ceràmics. A banda i banda d'aquest volum n'hi ha un altre de mateixa alçada i coberta a tres vessants, situats en perpendicular respecte el principal formant una "T".  Tenen la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana i, com la resta del conjunt, estan construïts segons una marcada simetria.

El volum de ponent té les obertures de la planta baixa i el pis són totes d'arc pla de pedra amb una petita incisió conopial i brancals ceràmics. Aquestes es separen de les del nivell superior a través d'una imbricació, i són d'arc rebaixat ceràmic. De la part posterior en sobresurt una torre de planta quadrangular coronada amb merlets esglaonats ceràmics.

El volum de sol ixent presenta obertures triforades ceràmiques de perfil mixtilini a la façana, i d'arc mixtilini ceràmic a la resta de façanes. A la façana de tramuntana hi ha la capella del conjunt, de planta rectangular, al costat de la qual s'hi van afegir cossos amb posterioritat. Tots els volums conflueixen en un pati central o claustre delimitat amb arcs rebaixats ceràmics, on hi ha un destacat pou amb estructura de forja. Sobre els arcs hi ha inscrites les següents frases: "Sens caritat no sabs amar", "Si no pots donar desitja donar", "Qui es en caritat es en gracia de Deu" i "Tanta caritat pots haver com pots voler".

A l'interior de l'edifici s'hi conserven alguns dels sostres originals, pintats amb ornamentació floral, i el paviment de mosaic. El parament dels murs és de paredat comú vist, amb les cornises i emmarcaments ceràmics i els angles cantoners i els sòcols de pedra imitant carreus. La finca es troba tancada per un baluard que s'obre amb un portal a ponent i un altre a migdia. A la façana de sol ixent s'ha fet una ampliació de l'asil amb una construcció moderna.

 

 

 

FITXA TÈCNICA

Americano:
Josep i Pere Jacas

Estil:
Estil Noucentista

Arquitecte:
Josep Font i Gumà

Carrer:
Sant Antoni Maria Claret, 2

Actualment:
Fundació Josep i Pere Jacas