Grup municipal Fem Poble

 

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Daniel Carabantes Segura

carabantessd@santperederibes.cat

 

WEB I XARXES SOCIALS

    

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens pel grup municipal es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.

 

NOTÍCIES/ARTICLES D'OPINIÓ:

PROPOSTES CONCRETES PER ALS PRINCIPALS REPTES DE LA NOSTRA CIUTADANIA (gener 2017)

Cultura, habitatge, mobilitat i educació per a totes, i que ho sàpiga tothom! (juny 2017)

Ho estem aconseguint: més habitatge i bus urbà (febrer 2018)

PER UN PROJECTE DE MUNICIPI COHERENT AMB LES NECESSITATS SOCIALS (desembre 2018)

4 ANYS FENT POBLE (abril 2019)