Grup municipal JUNTS-VIA

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Albert Bonet Huete

Pilar Chaves Santiago

Marta Garcia Juliachs

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens pel grup municipal es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.