Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 16 d'octubre de 2017

Agenda pública: dilluns dia 16 d'octubre de 2017. 
Aquest matí he començat contestant correus i trucades per donar solució a alguns problemes que veïns i veïnes m'han fet arribar. Seguidament, reunió de seguiment del Pla de Reactivació Municipal amb el que estem fent millores a diferents llocs del municipi i alhora, va donant feina a persones que estan a l'atur. Després,  reunió amb el grup municipal popular per parlar del pressupost per al 2018. A la tarda, reunió de treball sobre el projecte de millora de la zona de la Pineda de Vilanova (barbacoes, lavabos, zona de joc...). Continuem treballant al 100%!!

Esta mañana he empezado contestando correos y llamadas para dar soluciones  a algunos problemas que vecinos y vecinas me han hecho saber. Seguidamente , reunión de seguimiento del Plan de Reactivación Municipal con el que estamos haciendo mejorasen diferentes lugares del municipio y a la vez, va dando trabajo a personas que están en el paro. Después,  reunión con el grupo municipal popular para hablar del presupuesto para el 2018. Por la tarde, reunión de trabajo sobre el proyecto de mejora de la zona de la Pineda de Vilanoveta (barbacoas, lavabos, zona de juegos...). Continuamos trabajando  al 100%!!
                                                                                                                           

Dimarts, 10 d'octubre de 2017

Agenda pública: dimarts dia 10 d'octubre de 2017. Aquest matí començo amb una reunio sobre el projecte de millora de les voreres de l'Avinguda Catalunya a Les Roquetes. Seguidament, anire a Rocamar per veure com van els treballs a la riera que ahir van tenir un problema. Després,  reunió de coordinació de l'equip de govern i al migdia, Junta de Govern Local (un dels punts és l'adjudicació del mobiliari de la Casa de la Vila!! Continuem!!) A la tarda, Junta de Portaveus dels diferents grups polítics per preparar el Ple Municipal de la setmana vinent. BON DIMARTS!!

Hoy empiezo la mañana con una reunión sobre el proyecto de mejora de las aceras de la Avenida Catalunya de Les Roquetes. Seguidamente, iré a Rocamora para ver los trabajos que se están haciendo en la Riera que ayer tuvieron un problema. Después,  reunión de coordinación con el equipo de gobierno i al mediodía,  Junta de Gobierno Local (uno de los puntos es la adjudicación del mobiliario de la Casa de la Vila!! Continuamos!!) Por la tarde, Junta de Portavoces de los diferentes grupos políticos para preparar el Pleno Municipal. BUEN MARTES!!
                                                                                 

Dilluns, 9 d'octubre de 2017

Agenda pública : dilluns dia 9 d'octubre de 2017. Aquest matí començo amb la signatura de documents pendents. Després, reunió de treball sobre les ordenances fiscals que proposarem la setmana vinent al Ple Municipal.  Seguidament reunió sobre el projecte del parc esportiu i al migdia, reunió de treball amb  el grup popular. A la tarda, aniré a fisioteràpia per treballar la meva recuperació. BON DILLUNS!!

Esta mañana empiezo con la firma de documentación pendiente. Después, reunión de trabajo sobre las ordenanzas fiscales que propondremos la semana que viene al Pleno Municipal. Seguidamente, reunión sobre el proyecto del parque deportivo y al mediodía,  reunión de trabajo con el grupo popular. Por la tarde, iré a fisioterapia para trabajar mi recuperación.  BUEN LUNES!!

                                                                                                                                           

                                                        

Dimarts, 12 de setembre de 2017

Bon dia, avui els nens i nenes, nois i noies comencen el curs a les nostres escoles i instituts. Un dia especial per les famílies. Hem estat treballant aquest estiu per avançar obres d'acondicionament i millora i encara veure-ho al llarg dels propers mesos algunes més. Hem treballat en les beques per al material escolar, una iniciativa que vam començar l'any passat. Estem compromesos amb l'educació i volem anar ampliant els suports perquè els nostres nois i noies estiguin ben preparats. Hem estat fent gestions amb la Generalitat, Direcció General d'Ensenyament per l'Institut Xaloc perquè els vam fer proposta d'avançar les obres signant un conveni de col·laboració però encara no tenim resposta, en aquest cas des la Conselleria d'Economia. Espero que en breu ens contestin i puguem tirar-lo endavant!! Us desitjo, un bon inici de curs i molta força a les famílies que esteu sempre dempeus al costat dels vostres fills i filles!! Un reconeixement i tot el meu suport a la feina dels mestres i una petició : que poseu tot el vostre cor en aquesta tasca que no es gens fàcil!  BON DILLUNS!!  Una frase que marca una manera de entendre l'educació i la vida : "Aprendiendo enseñarás y enseñando aprenderás.-Phil Collins."

Buenos días,  hoy les niños y niñas, chicos y chicas empiezan el curso en nuestras escuelas e institutos. Un día especial para las familias. Hemos estado trabajando este verano para avanzar obras de acondicionamiento y mejora y todavía veremos algunas más al largo de los próximos meses. Hemos trabajado en las becas del material escolar , una iniciativa que empezamos el año pasado. Estamos comprometidos con la educación y queremos ampliar los apoyos para que nuestros chicos y chicas estén bien preparados. Hemos estado haciendo gestiones con la Direcció General d'Ensenyament por el instituto Xaloc porque les hicimos la propuesta de avanzar las obras firmando un convenio de colaboración pero todavía no hemos recibido respuesta de la Conselleria de Economía. Espero que en breve nos contesten y podamos hacerlo!! Os deseo, un buen inicio de curso y mucha fuerza a las familias que estais siempre al lado de vuestros hijos e hijas!! Un reconocimiento y todo mi apoyo a los maestros y una petición : que pongáis todo vuestro corazón en este trabajo que no siempre es fácil !! BUEN LUNES!! una frase que marca una manera de entender la educación y la vida  "Aprendiendo enseñarás y enseñando aprenderás.-Phil Collins."

 

 

Dimecres, 6 de setembre de 2017

Aquest matí he començat contestant correus i trucades que tenia pendents. Seguidament, reunió amb la regidora Paqui Carrasquilla Cuadrado per començar el nou curs polític i escolar. Després,  hem obert les ofertes sobre el subministrament d'aliments per a serveis socials i seguidament, sobre el mobiliari de la Casa de la Vila. Al migdia, treball sobre el projecte de rehabilitació del Teatre de Les Roquetes. A la tarda, a les 19h, sessió explicativa a la biblioteca de Les Roquetes sobre el pressupost participatiu. VINE!!! I en parlem de propostes per millorar el poble!! Demà,  a la mateixa hora, a la biblioteca a Ribes!! Us hi espero!! Imatges de la millora d'una part del parc de la Vinya.

Esta mañana he empezado contestando correos y llamadas que tenía pendiente tes. Seguidamente, reunión con la concejal Paqui Carrasquilla Cuadrado para comenzar el nuevo curso político y escolar. Después,  hemos abierto las ofertas sobre el suministro de alimentos para servicios sociales i seguidamente, sobre el mobiliario de la Casa de la Vila. Al mediodía,  trabajo sobre el proyecto de rehabilitación del Teatro de Les Roquetes. Por la tarde, a las 19h, sesión explicativa en la biblioteca de Les Roquetes sobre el presupuesto participativo. VEN!! Y hablamos de propuestas para mejorar el pueblo! ! Mañana,  a la misma hora, en la biblioteca de Ribes! ! Os espero!! Imágenes de la mejora de una parte del parque de la Vinya.