Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 14 de febrer de 2019

Agenda pública: dijous dia 14 de febrer de 2019.


Aquest matí he tingut reunió amb la Diputació de Barcelona per al projecte de la nova comissaria de la policia local. Seguidament, reunió de treball amb governació. Desprès, he visitat obres i he presentat la millora del parc infantil del Passatge Ripoll de Les Roquetes. A la tarda, aniré a les comissions informatives del Consell Comarcal. BON DIJOUS!! unes fotos de la millora del parc infantil de Mas Alba.

Esta mañana he tenido reunión con la Diputación de Barcelona para el proyecto de la nueva comisaría de la policía local. Seguidamente, reunión de trabajo con gobernación. Después, he visitado obras y he presentado la mejora del parque infantil del Pasaje Ripoll de Les Roquetes. Por la tarde, iré a las comisiones informativas del Consejo Comarcal. BUEN JUEVES!! Unas fotos de la mejora del parque infantil de Mas Alba.

            

Dimecres, 13 de febrer de 2019

Agenda pública: dimecres dia 13 de febrer de 2019.

 

Aquest matí estic de visita en algunes obres que tenim en marxa. Seguidament, aniré a alguns espais que estem fent millores. Al migdia, marxaré a BCN on aquesta tarda tinc temes personals i familiars per solucionar. BON DIMECRES!!  Fotos de la neteja de pintades que estem fent al pont de Les Parellades!

Esta mañana estoy de visita en algunas obras que tenemos en marcha. Seguidamente, iré a algunos espacios que estamos haciendo mejoras. A mediodía, marcharé a BCN donde esta tarde tengo temas personales y familiares para solucionar. BUEN MIÉRCOLES!!  Limpieza de pintadas que estamos haciendo en el puente de Les Parellades!

                          

                               

 

Dilluns, 4 de febrer de 2019

Agenda pública: dilluns dia 4 de febrer de 2019.


Aquest matí començo contestant correus pendents i signant documents. Seguidament, marxo a Sabadell a visitar un projecte de formació professional i ocupacional que em sembla que pot ser interessant per al nostre poble. A la tarda, reunions amb veïns i veïnes!! BON DILLUNS!!

Esta mañana empiezo contestando correos pendientes y firmando documentos. Seguidamente, marcho a Sabadell a visitar un proyecto de formación profesional y ocupacional que me parece que puede ser interesante para nuestro pueblo. Por la tarde, reuniones con vecinos y vecinas!! BUEN LUNES!!

                                                       

Dilluns, 28 de gener de 2019

Agenda pública: dilluns dia 28 de gener de 2019.

Bon dia!! Avui he començat contestant missatges i correus. Ara tinc visita amb veïns i veïnes. Seguidament, reunió de treball i el servei de mediació comunitària. Desprès, reunió de comunicació i al migdia, reunió sobre el mercat municipal. A la tarda, visita de amb veïns i veïnes!! BON DILLUNS!!

Buenos días!! Hoy he empezado contestando mensajes y correos. Ahora tengo visita con vecinos y vecinas. Seguidamente, reunión de trabajo y el servicio de mediación comunitaria. Desprendido, reunión de comunicación y a mediodía, reunión sobre el mercado municipal. Por la tarde, visita de con vecinos y vecinas!! BUEN LUNES!!

                                                            

Dimecres, 23 de gener de 2019

Agenda pública: dimecres dia 23 de gener de 2019.

Avui tinc reunió de treball amb espai públic per continuar treballant en millores en els carrers i places. Seguidament, tinc reunió per temes d'habitatge. Desprès, atendré visites de veïns i veïnes. Al final del migdia, reunió amb els paradistes del mercat per treballar millores. BON DIMECRES!!

Hoy tengo reunión de trabajo con espacio público para continuar trabajando en mejoras en las calles y plazas. Seguidamente, tengo reunión por temas de vivienda. Después, atenderé visitas de vecinos y vecinas. Al final del mediodía, reunión con los paradistas del mercado para trabajar mejoras. BUEN MIÉRCOLES!!