Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 5 d'abril de 2019

Agenda pública: divendres dia 5 d'abril de 2019

Aquest matí he començat contestant correus i missatges. Despres, aniré a una visita de les obres del teatre de Les Roquetes. Al migdia, tinc reunió de treball de seguiment dels projectes que tenim en marxa i els que aviat començaran. A la tarda, aniré a la inauguració de la mostra fotogràfica al centre cívic L'Espai. BON DIVENDRES!!

Esta mañana he empezado contestando correos y mensajes. Después, iré a una visita de las obras del teatro de Las Roquetes. A mediodía, tengo reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos que tenemos en marcha y los que pronto empezarán. Por la tarde, iré a la inauguración de la muestra fotográfica al centro cívico El Espacio. BUEN VIERNES!!

                                                           

Dimecres, 3 d'abril de 2019

Agenda pública: dimecres dia 3 d'abril de 2019.

Aquest matí he estat de visita d'obres a l'avinguda Catalunya! Ja estem a la recta final. Demà es vol fer l'asfaltat per tornar a obrir la parada de BUS al seu lloc i la setmana vinent acabar les obres. També he anat a les obres de l'ampliació del Pont de la Riera de Ribes i als passos de vianants i voreres que hem arreglat i que acaben avui!! Al migdia tinc reunió de treball amb Espai Públic i a la tarda, reunió amb el regidor Fran Perona. BON DIMECRES!!

Esta mañana he estado de visita de obras a la avenida Cataluña! Ya estamos en la recta final. Mañana se quiere hacer el asfaltado para volver a abrir la parada de BUS en su lugar y la próxima semana acabar las obras. También he ido a las obras de la ampliación del Puente de la Riera de Ribes y a los pasos de peatones y aceras que hemos arreglado y que acaban hoy!! A mediodía tengo reunión de trabajo con Espacio Público y por la tarde, reunión con el regidor Fran Perona. BUEN MIÉRCOLES!!

                                                                           

Divendres, 22 de març de 2019

Agenda pública: divendres dia 22 de març de 2019. Avui DIA MUNDIAL DE L'AIGUA!


Aquest matí he tingut visita de veïns i veïnes. Desprès he estat al mercat de Ribes i al migdia, he contestat missatges i trucades pendents. A la tarda, torno a tenir visites i desprès aniré a la presentació dels treballs audiovisuals "Recordis Ribes". BON DIVENDRES!!

Esta mañana he tenido visita de vecinos y vecinas. Después he ido al mercado de Ribes y a mediodía, he contestado mensajes y llamadas pendientes. Por la tarde, vuelvo a tener visitas y después iré a la presentación de los trabajos audiovisuales "Recordis Ribes". BUEN VIERNES!!

                                                          

 

Dimarts, 19 de març de 2019

Agenda pública: dimarts dia 19 de març de 2019.

Aquest matí he tingut reunió amb Mas Solers per parlar de col.laboració en diferents temes desprès, reunió de treball amb l'equip de govern. I al migdia, Junta de Govern Local. Aquesta tarda, tinc Ple Municipal. BON DIMARTS!!

Esta mañana he tenido reunión con Mas Solers para hablar de colaboración en diferentes temas. Después, reunión de trabajo con el equipo de gobierno. Y a mediodía, Junta de Gobierno Local. Esta tarde, tengo Pleno Municipal. BUEN MARTES!!

                                                          

Dimarts, 12 de març de 2019

Agenda pública: dimarts dia 12 de març de 2019


Aquest matí he començat contestant missatges i trucades. Ara, aniré a visitar les noves instal.lacions de la Companyia d'Aigües del municipi. Desprès, tinc reunió amb l'Equip de Govern i al migdia, Junta de Govern Local. A la tarda, presentació del videoclip sobre civisme que han fet els nens i nenes del Consell Municipal d'Infants i desprès, Junta de Portaveus. BON DIMARTS!!

Esta mañana he empezado contestando mensajes y llamadas. Ahora, iré a visitar las nuevas instalaciones de la Compañía de Aguas  del municipio. Después, tengo reunión con el Equipo de Gobierno y al mediodía Junta de Gobierno Local. Por la tarde, presentación del videoclip sobre civismo que han hecho los niños y niñas del Consejo Municipal de Niños y despuês Junta de Portavoces. BUEN MARTES!!