Modificacions puntuals del PGOU (vigents)

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Modificació puntual del PGOU per ampliar els usos permesos de la rambla del Garraf i regular l'ús de taller artesanal

  2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU A L'ÀMBIT DE L'AUTÒDROM TERRAMAR
  3. Modificació puntual del PGOU que afecta a l'àmbit del Pavelló Esportiu de les Roquetes i a l'àmbit dels equipaments del sector Els Colls
  4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA PER A LA DEFINICIÓ D’USOS I DETERMINACIONS URBANÍSTIQUES PER A POSSIBILITAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN CLÚSTER- CENTRE DE RECERCA RELACIONAT AMB LA CADENA DEL FRED A L’AVINGUDA DE LES ROQUETES

 

1. Modificació puntual del PGOU per ampliar els usos permesos de la rambla del Garraf i regular l'ús de taller artesanal

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 25/04/2013 i data de publicació 16/07/2013

Tornar índex

2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU A L'ÀMBIT DE L'AUTÒDROM TERRAMAR

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 08/05/2020 i data de publicació el DOGC de data 03/07/2020

Tornar índex

 

3. Modificació puntual del PGOU que afecta a l'àmbit del Pavelló Esportiu de les Roquetes i a l'àmbit dels equipaments del sector Els Colls

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 28 de juliol de 2022 i data de publicació el DOGC de data 27/09/2022

Tornar índex

 

4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA PER A LA DEFINICIÓ D’USOS I DETERMINACIONS URBANÍSTIQUES PER A POSSIBILITAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN CLÚSTER- CENTRE DE RECERCA RELACIONAT AMB LA CADENA DEL FRED A L’AVINGUDA DE LES ROQUETES

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 19 d'octubre de 2022 i data de publicació el DOGC de data 12/12/2022

Tornar índex