Grup municipal PSC-CP

 

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Abigail Garrido Tinta (PSC-CP)

agarrido@santperederibes.cat

Josep De Barberà Johera

barberajj@santperederibes.cat

Ana Ma. Herrera Bordallo

herreraba@santperederibes.cat

Antònia Pulido Fernández

pulidofa@santperederibes.cat

Francisco José Perona Jiménez

peronajf@santperederibes.cat

Francisca Carrasquilla Cuadrado

carrasquillacf@santperederibes.cat

Maria Olmos Marín

olmosmm@santperederibes.cat

Juan García García

garciagj@santperederibes.cat

Araceli Bau Alegria

bauaa@santperederibes.cat

Sandra Shimazu Salvatierra

shimazuss@santperederibes.cat

Josep Moya Ibáñez

moyaij@santperederibes.cat

David Navarro Miller

navarromd@santperederibes.cat

Aishwarya Córdoba Octavio

cordobaoa@santperederibes.cat

 

WEB I XARXES SOCIALS

    

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens pel grup municipal es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.