Grup municipal UM9-CUP-PA

 

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Esther Rodríguez Maldonado

rodriguezme@santperederibes.cat

Pau Garriga Gabaldà

garrigagp@santperederibes.cat

Oriol Martí Colom

martico@santperederibes.cat

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens pel grup municipal es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.