Actes i ordres del dia 2016

La publicació al web de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb els requisits normatius corresponents. Tanmateix, compleix amb els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Des del mes de novembre de l'any 2014, es va posar en funcionament un sistema d'audioactes per tal de facilitar les tasques de transcripció, gestió i consulta de les actes de les sessions plenàries de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Trobareu les actes corresponents amb aquest sistema, disponibles en el següent enllaç:

Audioactes Sant Pere de Ribes

 

 

Així mateix, a continuació disposeu dels enllaços als resultats de les votacions en cada proposta presentada en la sessió plenària corresponent:

votacions sessió plenària 26 de gener de 2016
votacions sessió plenària 16 de febrer de 2016
votacions sessió plenària 15 de març de 2016
votacions sessió plenària 19 d'abril de 2016
votacions sessió plenària 31 de maig de 2016
votacions sessió plenària 21 de juny de 2016
votacions sessió plenària 26 de juliol de 2016
votacions sessió plenària 27 de setembre de 2016