Mocions 2017

Relació de les mocions presentades al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la seva versió final, extretes íntegrament de l'acta oficial de les sessions plenàries i amb el resultat de la votació obtinguda.
 

Documents relacionats

9.1. Mocio presentada pels grups municipals PSC, PDeCAT_VIA, UM9_CUP, Fem Poble i ERC Proposta de manifest del Consell Escolar Municipal de Sant Pere de Ribes

15.8. Moció presentada per UM9-CUP, contra la repressió i la persecució per motius ideològics portada a terme per membres del govern municipal

15.7. Moció presentada per PDeCAT-VIA, ERC i UM9-CUP, a favor de l'allibertament dels presos polítics

15.6. Moció presentada per Fem Poble i UM9-CUP de suport al soterrament de l'AVE a Múrcia

15.5. Moció que presenta el grup municipal PDeCAT-VIA, per la llibertat dels presos polítics Jordi Sánchez i Jordi Cuixart

15.4. Moció que presenta el grup municipal PDeCAT-VIA, per aturar la suspensió de l'autonomia a Catalunya

15.3. Moció que presenten els grups municipal del PDeCAT-VIA i ERC, de rebuig a la violència de la policia espanyola durant la jornada de l'1 d'octubre

15.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP sobre l'acte de l'Audiència nacional de presó incondicional per l'ex-vicepresident del govern i set ex-consellers

15.1. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, sobre la convocatòria de noves eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre i crida al diàleg i l'entesa entre institucions

10.1. URG- Moció que presenta el grup municipal Fem Poble, en defensa de la filosofia a l'ensenyament

14.2. Moció que presenta el grup municipal PDeCAT-VIA per a l'ordenació de la circulació als carrers de Sant Pere de Ribes

14.1. Mocio que presenta el grup municipal del Partit Popular rebutjant el Referèndum il·legal, anunciat el proper 1 d'octubre de 2017

9.3. Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-VIA i ERC per la millora de la formació permanent i escola d'adults a Sant Pere de Ribes

9.2. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble, per a sol·licitar els bens immatriculats per la jerarquia catòlica

9.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, de suport a les persones electrodependents per motius de salut

11.3. Mocio que presenta el grup d'Unitat Municipal UM9-CUP, per la memòria històrica del municipi

11.2. Moció que presenten Fem Poble i UM9-CUP de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de (re) municipalització

11.1. Moció ERC Residu Zero

8.4. Moció que presenta el grup municipal UM9-CUP per declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals

8.3. Moció que presenten els grups municipals Fem Poble, UM9-CUP i ERC de suport als vuit treballadors acomiadats al taller de RENFE

8.2. Moció que presenta el grup municipal PDeCAT-VIA en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

8.1. Moció que presenta el grup municipal ERC per la simbologia del règim franquista

12.6. Mocio que presenta el grup d'UM9-CUP, per a la realitzacio d'una auditoria urbanistica que aclareixi el compliment de la normativa urbanistica en l'edificacio situada al c. Andorra, 10-12 de Les Roquetes

12.5. Mocio dels grups municipals PDeCAT-VIA i ERC, de rebuig a la sentencia del TSJC. La justicia no es politica

12.4. Mocio del grup municipal Fem Poble per fomentar els valors republicans i la commemoracio de l'aniversari de la proclamacio de la II Republica

12.3. Mocio dels grups municipals de Fem Poble i UM9-CUP sobre pensions publiques

12.2.Mocio del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes sobre millora del finançament de les escoles bressol

12.1. Mocio que presenta el grup municipal PSC-CP per sol·licitar la reclamacio del pagament total del Programa de Garantia Juvenil

9.4. Mocio que presenta el Grup Municipal UM9-CUP, conjuntament amb PSC-CP, Fem Poble i ERC per l’adhesio al manifest “Casa nostra, casa vostra”

Mocio que presenta els Grups Municipals PSC-CP, CIU-VIA, UM9-CUP-PA, Fem Poble i ERC-AM, en contra de les clausules sol, i altres practiques abusives per part de les entitat financeres i de suport a les persones afectades

9.3. Mocio que presenta el Grup Fem Poble de suport a les persones afectades per les clausules sol

9.2. Mocio que presenta el Grup Municipal PSC-CP, en contra de les clausules terra i altres practiques abusives per part de les entitats financeres

9.1.Mocio que presenta el Grup Municipal PSC-CP, en relacio al pressupost d inversions de la Generalitat de Catalunya a Sant Pere de Ribes