Espai públic

 

 

Objectiu 3.2.1.

 
 

 


Mantenir la via pública en les condicions adequades, amb un espai públic dignificat

Accions

3.2.1.1. Crearem un pla de millora de la via pública

3.2.1.2. Treballarem per millorar el manteniment dels carrers i les places del municipi, a través d'un pla de manteniment del municipi, amb actuacions preventives a la via pública

3.2.1.3. Elaborarem els Plans directors dels serveis bàsics i farem una planificació per a la seva millora.

 

 

Objectiu 3.2.2.

 
 

 

 

Treballar en la gestió responsable dels residus en el nostre municipi

Accions

3.2.2.1. Treballarem per tal que la recollida de residus sigui més efectiva.

3.2.2.2. Desembrossarem aquelles parcel·les buides propietat de l'ajuntament i ordenarem a les de propietat privada que també ho facin.

 

 

Objectiu 3.2.3.

 
 

 


Afavorir la convivència a l'espai públic mitjançant l'adequació del mobiliari urbà i altres espais

Accions

3.2.3.1. Millorarem els parcs infantils, amb la introducció de jocs inclusius

3.2.3.2. Netejarem l'espai públic de pintades i graffittis    

 

Comentaris

Afegeix un comentari
Manel
Es podrien retirar els postes de llum de la vorera d'alguns carrers.
Entre que la vorera és molt estreta i que a sobre cada 50 m hi ha un poste de llum al mig, s'ha de caminar per la carretera esquivant els cotxes que circulen.
Publicat el dia 09/07/16 06:19.