Presentació de propostes

PROPOSTES PRESENTADES

Un cop finalitzat el període de presentació de propostes, podeu consultar les presentades a l'apartat d'Avaluació de propostes.

 

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, així com entitats i associacions inscrites al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament.

 

QUAN?

Del 8 de setembre a l’1 d’octubre.

 

COM S’HAN DE PRESENTAR?

  • Presencialment amb un formulari en paper, a les Oficines d'Atenció Ciutadana del municipi, en el seu horari habitual (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores; dilluns i dimecres, de 16 a 19 hores a Ribes; dimarts i dijous, de 16 a 19 hores a Les Roquetes), on serà registrada.

 

QUANTES PROPOSTES PUC PRESENTAR?

Es limita a un màxim de 3 les propostes a presentar en cadascuna de les dues categories:

  1. Per a inversions, la suma del valor del conjunt dels projectes que una persona o entitat presenti no superi la quantitat de 100.000 euros.
  2. En el cas de les propostes de despesa per a projectes socials o culturals, cadascuna d’elles no podrà tenir un cost estimat superior als 5.000 euros. No obstant, és permès presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament.

 

ALTRES CONSIDERACIONS

  • Serà imprescindible incloure les dades de contacte per tal d'aclarir dubtes, si fos necessari.
  • Cal presentar un formulari per cada proposta.
  • Es permet presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament per escrit si es dóna el cas i disposen de finançament complementari per part de la persona o entitat proposant.
  • Les propostes podran anar acompanyades d’imatges, vídeos o documents explicatius perquè se’n faci difusió.
  • Es pot sol·licitar la participació a les jornades de presentació de projectes per part de les seves persones impulsores que desitgin exposar-les públicament.

 

Nota: les propostes seran estudiades per part dels serveis tècnics corresponents per tal de verificar l'acompliment dels criteris exposats a les normes reguladores dels pressupostos participatius. Abans de la data d'inici del període de votacions, les propostes seleccionades seran exposades a la web municipal i a les OAC's del municipi per la seva consulta. Les propostes no seleccionades, també, seran exposades amb l'explicació de la seva no inclusió.