Propostes no acceptades

A continuació podeu consultar la relació de propostes no acceptades, amb la informació tècnica corresponent, que no han pogut passar a la fase de votacions per no complir alguns dels criteris recollits en les normes reguladores d'aquests.

 

CODI

PROPOSTES EXCLOSES

Fitxa

Informe

VALORACIÓ ECONÒMICA

02

Arranjament de l’esplanada davant del cementiri municipal i conjunt monumental de Sota Ribes.

112.770 €

04

Conservació - Restauració d’una cadireta ( tabernacle) de processó i de la imatge de la Mare de Déu del Roser.

14.520 €

05

Detectors de presència a l’enllumenat públic

50.000 €

07

Impressió 3D i Educació.

10.000 €

09

Marquesina Escola Les Roquetes.

50.000 €