Votació en línia

QUI POT VOTAR?

Poden votar les persones majors de 16 anys censades al municipi.

PERÍODE I PROCEDIMENT DE VOTACIÓ

  • Del 16 al 28 d’octubre (PERÍODE DE VOTACIÓ FINALITZAT!)

 

COM VOTAR

Emplenant presencialment una butlleta que trobareu a les OAC (i dipositant-la a la corresponent urna) o telemàticament a través del web de l’Ajuntament.

  1. Presencialment, a les urnes situades a les Oficines d'Atenció Ciutadana, tant de Ribes com de Les Roquetes, en horari de les mateixes (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores; a Ribes, també, dilluns i dimecres, de 16 a 19 hores; a Les Roquetes, també, dimarts i dijous, de 16 a 19 hores). Cal portar document d’identificatiu amb fotografia per comprovar l'empadronament.
  2. Telemàticament, a través del formulari, on es requereixen les dades personals per la seva identificació i poder comprovar, posteriorment, l'empadronament. Sense aquestes dades no es podrà validar el vot.

Es pot votar un màxim de 5 propostes, puntuant-les amb un escalat del 5 a l’1.

 

CONSIDERACIONS

  • Es recomana tenir en compte els informes emesos per la comissió de gestió tècnico-econòmica en la fase “Avaluació de propostes” abans de la votació, donat que la proposta pot haver estat modificada lleugerament per tal de donar-li cabuda en aquest projecte.

  • Enguany hi ha dues categories establertes:

Categoria 1 – Inversions

Amb una dotació econòmica corresponent al 20% del pressupost 2019 destinat a inversions reals. La darrera proposta que superi la quantitat total fixada en el recompte de vots serà descartada.

Categoria 2 - Projectes culturals o socials

Amb una dotació econòmica de 15.000 euros. La darrera proposta que superi la quantitat total fixada en el recompte de vots serà descartada.

  • Amb l'objectiu de fomentar la participació i garantir-ne uns marges mínims de corresponsabilitat ciutadana amb el pressupost municipal, es fixa una xifra mínima de participació, sent aquesta, amb caràcter simbòlic (donat que era la quantitat necessària per aconseguir representació al consistori en les passades eleccions municipals), de 541 vots. En cas que el total de vots vàlids emesos no superi aquesta xifra, s’executarà només el 80% de la quantitat destinada al projecte de pressupostos participatius.

 

RESULTAT

El recompte de vots i resultat final es farà públic el 5 de novembre.